ஸ்ரீவில்லிபுத்தூாில்_பூக்குழி

விருதுநகா்_மாவட்டம்… நமது

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூாில்

15000_க்கும்_மேற்பட்டோா்

பூக்குழி_இறங்கும் மிக பிரசித்தி பெற்ற…. புராணகால வரலாறுகள் கொண்ட…..

ஸ்ரீஅருள்மிகு_பொியமாாியம்மன் #கோயிலின் பூ( தீ )க்குழி திருவிழா இந்தாண்டு

23_03_2020அன்று நடைபெற உள்ளது…

அனைவரும் வாருங்கள்…..

Related posts

Leave a Comment