இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆளுநர் திருமதி. சரோஜினி நாயுடு

அவர்களின் நினைவாக ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி – 13 ஆம் தேதி தேசிய பெண்கள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

Related posts

Leave a Comment