தாசில்தார்கள் இடமாற்றம்

ரவிச்சந்திரன், தேர்தல் தனித்துணை தாசில்தார் விருதுநகர் திருச்சுழி, வருவாய் தாசில்தார்பாண்டி சங்கர் ராஜ், திருச்சுழி விருதுநகர், டாஸ்மாக் ஆயவருவாய் தாசில்தார் மேற்பார்வையாளர்,அய்யக்குட்டி, விருதுநகர் விருதுநகர், தேர்தல் தனித்துணைடாஸ்மாக் ஆய மேற்பார்வையாளர் தாசில்தார்ராம்தாஸ், விருதுநகர் வத்திராயிருப்பு,தேர்தல் தனி தாசில்தார் வருவாய் தாசில்தார்ராஜா ஹூசேன், வருவாய் தாசில்தார் வத்திராயிருப்பு விருதுநகர் ,வருவாய் தாசில்தார்அறிவழகன், விருதுநகர் விருதுநகர், டாஸ்மாக் சில்லறைவருவாய் தாசில்தார் விற்பனை உதவி மேலாளர்பாலசுப்ரமணியம், டாஸ்மாக் விருதுநகர் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், நகர நிலவரித்சில்லறை விற்பனை உதவி மேலாளர் திட்ட தனித்தாசில்தார் ராமசுப்பிரமணியன், நகர நிலவரித்திட்ட தனித்தாசில்தார் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் சாத்துார் ,வருவாய் தாசில்தார்செந்தில்வேல்,வருவாய் தாசில்தார் சாத்துார் காரியாபட்டி, வருவாய் தாசில்தார்ராம்சுந்தர், வருவாய் தாசில்தார் காரியாபட்டி விருதுநகர், நில எடுப்பு தனி தாசில்தார்செய்யது இப்ராஹிம்ஷா, விருதுநகர் வத்திராயிருப்பு, சமூக பாதுகாப்புதேர்தல் தனி தாசில்தார் திட்ட தனி தாசில்தார் ராமநாதன், சமூக பாதுகாப்பு வத்திராயிப்பு ராஜபாளையம்,திட்ட தனி தாசில்தார் நில எடுப்பு தனி தாசில்தார்அன்னம்மாள், நில எடுப்பு ராஜபாளையம் சிவகாசி, நகர நிலவரித்திட்டதனி தாசில்தார் தனித்தாசில்தார்சிவக்குமார், நகர நிலவரித்திட்ட சிவகாசி காரியாபட்டி, சமூக பாதுகாப்புதனித்தாசில்தார் திட்ட தனி தாசில்தார் மகேஷ், ஆதி திராவிடர் அருப்புக்கோட்டை சாத்துார், சமூக பாதுகாப்புநலத்துறை தனி தாசில்தார் திட்ட தனி தாசில்தார் பாஸ்கரன், ச.பா.தி., சாத்துார் அருப்புக்கோட்டை, ஆதிதனி தாசில்தார் திராவிடர் நலத்துறை தனி தாசில்தார்ரங்கநாதன், வருவாய் தாசில்தார் சிவகாசி வெம்பக்கோட்டை, சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி தாசில்தார்வெங்கடேஷ், சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி தாசில்தார் வெம்பக்கோட்டை சிவகாசி, வருவாய் தாசில்தார்மாரிமுத்து, நில எடுப்பு விருதுநகர் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்,தனி தாசில்தார் நிலஎடுப்பு தனி தாசில்தார் சிவக்குமார், நிலஎடுப்பு ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் விருதுநகர், நில எடுப்புதனி தாசில்தார் தனி தாசில்தார்

Related posts

Leave a Comment