இன்று 17-02-2020

  • கொசோவா விடுதலையை அறிவித்தது(2008)
  • விண்டோஸ் 2000 வெளியிடப்பட்டது(2000)
  • சூயஸ் கால்வாய் வழியாக முதலாவது கப்பல் சென்றது(1867)
  • நியூஸ் வீக், முதலாவது இதழ் வெளிவந்தது(1933)
  • மக்கள் சீன குடியரசுக்கும், வியட்நாமுக்கும் இடையே போர் ஆரம்பமானது(1979)

Related posts

Leave a Comment