வெடி விபத்து ஆலை

தன் உயிரையும் பொருட் படுத்தாமல் உன்னாதமாக செயல்பட்ட சின்னக்காமன்பட்டி ஊர் மக்களுக்கு எனது பாராட்டுக்கள் 🙏 108 வாகனத்திற்கு எதிர் பார்க்காமல் தனது வாகனத்தின் முலம் ஊர் மக்களுக்கு உதவியா செல்வலட்சுமி பயர் ஒர்க்ஸ் தொழிலைக்கு ஊர் மக்களின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் 🙏
வெடி விபத்து ஆலை சுரியா பிரபா

Related posts

Leave a Comment