23

  • அமெரிக்காவின் முதல் ஜனாதிபதி ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பிறந்த தினம்(1732)
  • சாரணர் இயக்க நிறுவனர் பேடன் பவல் பிறந்த தினம்(1857)
  • ஸ்பெயின், புளோரிடாவை அமெரிக்காவிற்கு விற்றது(1819)
  • வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகம், எலியட் செமினரி என்ற பெயரில் துவங்கப்பட்டது(1853)

Related posts

Leave a Comment