தண்ணீர் #பற்றாக்குறை

எந்த ஒரு செயலையும்
ஆர்வம் குறையாமல்.,
நம்பிக்கையுடன் செய்யுங்கள்..
வெற்றி உங்களை தேடி வரும்.. 🏆

” # தண்ணீர் #பற்றாக்குறை  ” பற்றிய கருத்தரங்கம் மதுரை தியாகராஜா கல்லூரியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Related posts

Leave a Comment