₹ தமிழக அரசு சார்பில் வழங்க கூடிய கபசுரக் குடிநீர் சூரணம்.

15 வகையான மூலிகைகளை பொடியாக்கி உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த சித்த மருத்துவ கபசுரக் சூரணம்..

Related posts

Leave a Comment