ஹர்பஜன் சிங் உருக்கம்

நான் சம்பாதித்த பணத்தை என் எஞ்சிய வாழ்நாளில் செலவு செய்ய முடியாது; விவசாயியாக மாறப்போகிறேன், உணவு தானியங்களை ஏழைகளுக்கு வழங்கப்போகிறேன்- ஹர்பஜன் சிங் உருக்கம்

Related posts

Leave a Comment