உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்துக்கான கட்டணங்கள் வெளியீடு.

விமான சேவை வழித்தடங்கள் 7 வகையாக பிரித்து கட்டணங்கள் அறிவிப்பு. சென்னை- பெங்களூர்; சென்னை -கோவை செல்ல ரூ2,000 முதல் ரூ6,000 வரை கட்டணம் சென்னையில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு செல்ல ரூ 3,500 முதல் ரூ10,000 வரை கட்டணம். சென்னையில் இருந்து கவுஹாத்தி வரை செல்ல ரூ5,500 முதல் ரூ15,700 வரை கட்டணம். கோவை- டெல்லி செல்ல ரூ 6,500 முதல் ரூ18,600 வரை கட்டணம் நிர்ணயம்.

Related posts

Leave a Comment