ஆன்லைன் வகுப்புகளால் ஏற்றத் தாழ்வு… பிஞ்சு உள்ளங்களில் நஞ்சு வேண்டாம்.. அரசுக்கு மு.க. ஸ்டாலின்

மாணவர்களிடையே ஏற்றத்தாழ்வையும் பாகுபாடுகளையும் உருவாக்கி- மாணவர் சமுதாயத்திடையே பள்ளிகளில் நிலவிவரும் …

Related posts

Leave a Comment