செய்திகள் சில வரிகளில்… விருதுநகர்

காரியாபட்டி:காரியாபட்டி வேளாண் உதவி இயக்குனர் பாக்கியலட்சுமி: நிலக்கடலை பயிரிட ஏக்கருக்கு 50 கிலோ விதையை பயன்படுத்தி ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைக்கோ டெர்மா கலந்து விதைக்க வேண்டும். வரிசைக்கு 30 செ.மீட்டர், செடிக்கு செடி 10 செ.மீட்டர், நான்கு செ.மீட்டர் ஆழத்தில் விதைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் ஏக்கருக்கு 800 கிலோ மகசூல் பெற முடியும், என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Related posts

Leave a Comment