இன்றைய மக்கள் நலபணியில்

இன்று ஆனையூர் பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆனையூர் முதல் நிலை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் #லயன்வீ. #கருப்பு #லட்சுமிநாராயணன் அவர்கள் ஏற்பாட்டில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கிய தருணம் உடன் ஆனையூர் முதல் நிலை ஊராட்சி மன்ற துணை தலைவர் அவர்கள் …


Related posts

Leave a Comment