மனநிறைவு தருது சிரிப்பு

மனநிறைவு தருது சிரிப்பு

மழலையின் சிரிப்பில் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமின்றி மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படுவது மகிழ்ச்சி. அத்தகைய மழலை செல்வங்கள் பள்ளியில் தனித்திறன் வகுப்புகளில் சுதந்திரமாக

விளையாடுவது அவர்களுக்கு அளவில்லா மகிழ்வை தரும் என்பதை கற்று கொடுக்கும்போதே உணர்கிறோம். அதனால்தான் அவர்கள் தனித்திறன் வகுப்புகளுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்துடன் வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு யோகா, பரதம், கிளாசிகல் டான்ஸ் கற்றுகொடுக்கும்போது

அவர்கள் முகத்தில் தெரியும் மகிழ்ச்சி எங்களுக்கும் மனநிறைவை தருகிறது.

எஸ். பாரதி,

ஆசிரியை, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்

Related posts

Leave a Comment