முடிதிருத்தும் நிலையங்கள் மூடல்

சாத்துார்: சாத்துார் , சுற்றுக் கிராமங்களில் கொரோனா அதிகமாக பரவுவதை தொடர்ந்து முடிதிருத்தும் நிலையங்களை ஜூலை 1 முதல் ஜூலை 15 வரை மூடப்படுவதாக அச்சங்கத்தினர் அறிவித்துள்ளனர். இதுபோல் வியாபாரிகள் நல சங்கம் சார்பிலும் ஜூலை 6 முதல் சாத்துாரில் காலை 6:00 முதல் மாலை 3:00 மணி வரை மட்டுமே கடைகள் திறந்திருக்கும் என அறிவித்துள்ளனர்.

Related posts

Leave a Comment