ராமு தாத்தா மரணம்

மதுரையில் ஏழைகள் பசியாற்றிய ‘அட்சயப்பாத்திரம்’: 10 ரூபாயில் சாப்பாடு வழங்கிய ராமு தாத்தா மரணம். ( உங்களிடம் நேரம் இருந்தால் ஒரு நிமிடம் ஒதுக்கி RIP என்று டைப் செய்யுங்க… )

Related posts

Leave a Comment