Sivakasi News

சிறு மழைக்கே வெள்ளம் போல் காட்சியளிக்கும் சிவகாசி மணிநகர் பகுதி. கழிவுநீர் செல்ல போதிய வழிகள் இன்றி வீதியில் ஓடும் அபாயம். எங்கும் சுகாதாரம்- பெயரளவில் மட்டுமே..

Related posts

Leave a Comment