1, 12ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இணைதளத்தில் வெளியானது

1, 12ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இணைதளத்தில் வெளியானது

🔲தமிழகத்தில் 12ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியானது

Link 1: https://t.co/13ExxoaB9w

Link 2: https://t.co/sfIT3rHhZx

Link 3: https://t.co/q8GyoVg9PP

Related posts

Leave a Comment