+2 தேர்வு முடிவு – முதல் மூன்று மாவட்டங்கள்:

+2 தேர்வு முடிவு – முதல் மூன்று மாவட்டங்கள்:

  1. திருப்பூர் – முதலிடம் Link: https://twitter.com/u7newstamil/status/1283610462689488896?s=09
  2. ஈரோடு இரண்டாமிடம் – Link: https://twitter.com/u7newstamil/status/1283614728875642880?s=09
  3. கோவை மூன்றாமிடம் – Link: https://twitter.com/u7newstamil/status/1283615057142849537?s=09

Related posts

Leave a Comment