பிளஸ் 2 ல் 100 சதவீதம் வென்ற பள்ளிகள்

பிளஸ் 2 ல் 100 சதவீதம் வென்ற பள்ளிகள் பிளஸ் 2 ல் 100 சதவீதம் வென்ற பள்ளிகள் பிளஸ் 2 ல் 100 சதவீதம் வென்ற பள்ளிகள் பிளஸ் 2 ல் 100 சதவீதம் வென்ற பள்ளிகள் பிளஸ் 2 ல் 100 சதவீதம் வென்ற பள்ளிகள் பிளஸ் 2 ல் 100 சதவீதம் வென்ற பள்ளிகள் பள்ளி பெயர் ஊர் 1. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி சீவலிங்காபுரம் 2. அரசு மகளிர் சத்திரப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி 3. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ணன்கோவில் 4. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பிள்ளையார்நத்தம் 5. ஜி.எஸ்.ஹிந்து ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் 6. எம்.என்.ஆர்., தேசிய மகளிர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் 7. நாடார் மேல்நிலைப்பள்ளி ராஜபாளையம் 8. நாடார் மேல்நிலைப்பள்ளி ஜமீன்கொல்லங்கொண்டான் 9. பி.ஏ.சி.ஆர்., அம்மணி அம்மாள்ஸ் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ராஜபாளையம் 10. சாக்ரட் ஹார்ட் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் 11. ஸ்ரீ ராவ் பகதுார் ஏ.கே.டி.டி., பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ராஜபாளையம் 12. திரு ஆர்.வி.,தேவர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி சோழபுரம் தெற்கு 13. டி.என்.பி.எம்.எம்., அம்மையப்ப நாடார் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி தளவாய்புரம் 14. ஆர்.சி.,மேல்நிலைப்பள்ளி மீனாட்சிபுரம் 15. புனித ஜோசப் ஆர்.சி., மேல்நிலைப்பள்ளி ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் 16. ஆனந்த வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி ராஜபாளையம் 17. கேஷா டி மிர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி ராஜபாளையம் 18. சின்மயா வித்யாலயா பி.ஏ.சி.ஆர்., மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி ராஜபாளையம் 19. ஹரீஷ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி திருக்கோதையாபுரம் 20. நாடார் மெட்ரிக் பள்ளி ராஜபாளையம் 21. சின்மயா வித்யாலயா எஸ்.எல்.ஆர்., மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி ராஜபாளையம் 22. ஸ்ரீரமணா வித்யாலயா மாண்டிசோரி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி ராஜபாளையம் 23. ஸ்ரீவி., லயன்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் 24. வி.பி.எம்.எம்., மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ணன்கோவில் 25. ஸ்ரீ ராவ் பகதுார் ஏ.கே.டி.டி., ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ராஜபாளையம் 26. நவபாரத் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி எஸ்.ராமலிங்காபுரம் 27. பெருந்தலைவர் காமராஜர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி தளவாய்புரம் 28. பி.என்.யூ.பி.,காமராஜர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்விருதுநகர் 29. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பி.புதுப்பட்டி 30. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி சின்னக்காமன்பட்டி 31. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஓ.மேட்டுப்பட்டி 32. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி முத்தார்பட்டி 33. எஸ்.என்.எச்., எத்தேல் ஹார்வி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி சாத்துார் 34. கம்ம மகாஜன ட்ரஸ்ட் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வெங்கடாச்சலபுரம் 35. டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் வித்யாலயா மெட்ரிக் பள்ளி சாத்துார் 36. கே.சி.ஏ.டி., சிடாம் ஞான மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சாத்துார் 37. சவுத்சைடு மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி மேட்டமலை 38. சுந்தரம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ணாபுரம், ஆவியூர் 39. புரோபல் பிரெடிரிச் வித்யாலயா மெட்ரிக் பள்ளி ஆவியூர் 40. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வீரார்பட்டி 41. ஷத்திரிய பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி விருதுநகர் 42. எம்.சி.என்.யூ.பி., தேவசகாயம்மாள் அன்னதாயம்மாள் மேல்நிலைப்பள்ளி எம்.சின்னையாபுரம், விருதுநகர் 43. சவுடாம்பிகை மேல்நிலைப்பள்ளி விருதுநகர் 44. ஆர்.சி.,மேல்நிலைப்பள்ளி விருதுநகர் 45. எஸ்.,சிதம்பர நாடார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி விருதுநகர் 46. பி.எஸ்.டி.எம்., செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட்ஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி விருதுநகர் 47. ஸ்ரீசாரதா சக்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி விருதுநகர்அருப்புக்கோட்டை 48. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பந்தல்குடி 49. எஸ்.பி.கே., பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அருப்புக்கோட்டை 50. எஸ்.பி.கே., ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அருப்புக்கோட்டை 51. நோபிள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி பெரியவள்ளிக்குளம் 52. பி.பி.வி.,சாலா மேல்நிலைப்பள்ளி பாலையம்பட்டி 53. புனித பிரான்சிஸ் டி சாலஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி அருப்புக்கோட்டை சிவகாசி 54. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி எஸ்.அம்மாபட்டி 55. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி கூமாப்பட்டி 56. கலைமகள் மேல்நிலைப்பள்ளி எஸ்.ராமச்சந்திராபுரம் 57. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மங்களம் 58. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாரனேரி 59. ஏ.வி.எம்.மாரிமுத்து நாடார் மேல்நிலைப்பள்ளி விளாம்பட்டி 60. எஸ்.எச்.என்., பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 61. எஸ்.என்.ஜி., பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி திருத்தங்கல் 62. காரனேஷன் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 63. இந்து தேவம்மார் மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 64. கலைமகள் மேல்நிலைப்பள்ளி திருத்தங்கல் 65. வேளாங்கண்ணி மாதா மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 66. அனிதா மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 67. குளோரி மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி திருத்தங்கல் 68. கே.காமராஜர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 69. கே.எம்.கே.ஏ., மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி திருத்தங்கல் 70. கே.பி.ஏ.டி.டி.ஆர்.எஸ் ஜேய்சீஸ் மெட்ரிக்., பள்ளி சிவகாசி 71. முத்துமாரி மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி திருத்தங்கல் 72. என்.பி.எஸ்.எஸ்.ஆர்.கே., ரோட்டரி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி விஸ்வநத்தம், 73. எஸ்.என்.எம்.எப்., மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 74. எஸ்.செண்பக விநாயகர் மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 75. எஸ்.எச்.என்.வி., மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 76. ஸ்ரீ என்.எம்., மேத்தா ஜெய்ன் மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 77. சுந்தரவேல் மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி திருத்தங்கல் 78. டான்செம் கல்வி அறக்கட்டளை மெட்ரிக் பள்ளி ஆலங்குளம் 79. தி சிவகாசி லயன்ஸ் மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 80. திருத்தங்கல் லயன்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளி திருத்தங்கல் 81. விநாயகர் மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 82. வி.என்.யூ., ஏ.பி.என்.டி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி விளாம்பட்டி 83. வி.எஸ்.கே., துரைசாமி நாடார் பெண்கள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 84. ஒய்.ஆர்.டி.வி., மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 85. கே.கே.எஸ்., மேல்நிலைப்பள்ளி சித்துராஜபுரம் 86. மிடோஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி காளையார் குறிச்சி 87. லார்டு பி.சி.சி.ஏ., லயன்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி ரிசர்வ்லைன் 88. சபையர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சிவகாசி 89. வி.எஸ்.கே., துரைசாமி நாடார் குருகுல மெட்ரிக் பள்ளி சிவகாசி

Related posts

Leave a Comment