ஜூலை 24 – இன்று நம் சிவகாசி பகுதியில் இதுவரை 94 புதிய கொரோனா தொற்றுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

ஜூலை 24 – இன்று நம் சிவகாசி பகுதியில் இதுவரை 94 புதிய கொரோனா தொற்றுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

11

Related posts

Leave a Comment