இனிய நண்பர்கள் தின வாழ்த்துக்கள்

விட்டு கொடுப்பது நண்பனுக்கு அழகு விட்டு கொடுக்காமல் பேசுவது நட்புக்கு அழகு விட்டு விலகாதது தோழமைக்கு அழகு என் நட்புக்கள் அனைவரும் நண்பர்கள் தினத்திற்கு அழகு என் இனிய நண்பர்கள் தின வாழ்த்துக்கள் …

Related posts

Leave a Comment