தேவைப்படுபவர்கள் இவர்களை அணுகவும்.

வெளியே வர சிரமப்படுபவர்கள், கொரோனா பரிசோதனை செய்ய இவர்களை அழைக்கலாம். வீட்டுக்கே வந்து மாதிரிகள் சேகரித்து, அதிகபட்சம் 24 மணி நேரத்தில் முடிவுகளை தெரிவிக்கிறார்கள். சிவகாசியிலும் நேராக வந்து மாதிரிகளை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். தேவைப்படுபவர்கள் இவர்களை அணுகவும்.

Image may contain: text that says 'AGAM DIAGNOSTICS ICMR Approved COVID-19 RT-PCR RT Testing Laboratory Madurai Get your o4 within On Site Mobile Collection Van Facility Available COVID RT-PCR Test Price Rs.2500/- For Home Collection Appointments Call -+91-8940 8940 79 Plot No-17-R-1, Ground floor, 120feet Road, Surveyor Colony Road, Near Mattuthavani, Madurai 625007'

Related posts

Leave a Comment