ஆடிப் பெருக்கு 18

இந்த ஆடிப் பெருக்குத் திருநாளில் நீங்கள் எண்ணிய எண்ணமெல்லாம் நிறைவேறிடவும், உங்கள் வாழ்வில் குன்றா வளமும், குறைவில்லா செல்வமும், நோய் நொடியற்ற உடலும் பெற்று நலமுடன் வாழ்ந்திடவும் மனமாற வாழ்த்துகிறேன்.

Related posts

Leave a Comment