பிரதமர் #மோடிக்கு முதல்வர் #ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அழைப்பு.!!!

#ஆந்திராவில் மூன்று தலைநகரங்கள் ஏற்படுத்தும் திட்டத்திற்கு #அடிக்கல் நாட்டும் விழா: பிரதமர் #மோடிக்கு முதல்வர் #ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அழைப்பு.!!!

ஆந்திராவில் மூன்று தலைநகரங்கள் ஏற்படுத்தும் திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டும் விழா: பிரதமர்

Related posts

Leave a Comment