விலை குறைகிறது உளுந்து வகைகள்

விருதுநகர்:விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து வகைகள் தொடர்ந்து விலை குறைந்து காணப்படுகிறது.

மார்க்கெட்டில் கடலை எண்ணெய்(15 கிலோ டின்) ரூ.2450, நல்லெண்ணெய் ரூ.3900, சன்பிளவர் எண்ணெய் ரூ.1450, பாமாயில் ரூ.30 அதிகரித்து ரூ.1440,100 கிலோ கடலை புண்ணாக்கு ரூ.100 அதிகரித்து ரூ.5500, 100 கிலோசர்க்கரை ரூ.3740, மைதா 90 கிலோ பை ரூ.20 அதிகரித்து ரூ.3330, 55 கிலோ பொரிகடலை ரூ.3600,100 கிலோ துவரம் பருப்பு புதுசு நாடு ரூ.7800, 100 கிலோ நயம் புதுசு லயன் ரூ.100 குறைந்து ரூ.8 600, நாட்டு உளுந்து 100 கிலோ ரூ.500 குறைந்து ரூ.6500, உளுந்து லயன் ரூ.300 குறைந்து ரூ.6500க்கு விற்கப்படுகிறது.

மசூர் பருப்பு பருவட்டு ரூ.200 குறைந்து ரூ.7000, உருட்டு உளுந்து நாடு வகை ரூ.9600, பர்மா வகை ரூ.100அதிகரித்து ரூ.7400, 100 கிலோ தொலி உளுந்தம்பருப்பு நாடு வகை ரூ.100 அதிகரித்து ரூ.7400, 100 கிலோ பாசிப்பருப்பு ரூ.800 குறைந்து 8400க்கு விற்கப்படுகிறது.

முண்டு வத்தல், நாட்டு வத்தல் வரத்து இல்லை.ஒரு குவிண்டால் ஆந்திரா ஏ.சி., வத்தல் ரூ.11,000 முதல் 12,000க்கு விற்பனையாகிறது.

Related posts

Leave a Comment