கிடப்பில் பாலம் பணி

நரிக்குடி:டி. வேலங்குடியில் பாலம் கட்டும் பணி 8 மாதங்களுக்கு முன் தொடங்கப்பட்டது. பள்ளம் தோண்டி அப்படியே கிடப்பில் போட்டதால் அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. விபத்து ஏற்படும் முன் பணியை முடிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் .

Related posts

Leave a Comment