சிவகாசி ஒன்றிய பெருந்தலைவர் திருமதி.Vமுத்துலட்சுமி விவேகன்ராஜ் அவர்கள் தலைமையில் ஒன்றியக்கவுன்சிலா்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் தேசிய கொடி ஏற்றி இனிப்பு வழங்கப்பட்டது…..

சிவகாசி ஒன்றிய பெருந்தலைவர் திருமதி.Vமுத்துலட்சுமி விவேகன்ராஜ் அவர்கள் தலைமையில் ஒன்றியக்கவுன்சிலா்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் தேசிய கொடி ஏற்றி இனிப்பு வழங்கப்பட்டது…..

Related posts

Leave a Comment