நியாய விலை கடைகளில் ஆய்வு

ஆனையூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் #லயன்Vகருப்பு ( எ ) #லட்சுமிநாராயணன் அவர்கள் நியாய விலை கடைகளில் வழங்கி வரும் பொருள்கள் சரியாக வருகிறதா என்று மக்களிடம் கேட்டறிந்தார் இடம் #சமத்துவபுரம் ஆனையூர் பஞ்சாயத்து …

Related posts

Leave a Comment