அன்னை தெரசா பிறந்த தினம்

இறக்கத்தான் பிறந்தோம் அதுவரை இரக்கத்தோடு இருப்போம்….. இன்று அன்னை தெரசா பிறந்த தினம்

Related posts

Leave a Comment