வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம்.!

திமுக பொதுச்செயலாளராக துரைமுருகனும், பொருளாளராக டி.ஆர்.பாலுவும் போட்டியின்றி தேர்வு!வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம்.!

இவன் S.V.சீனிவாசன் B.COM, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி..

Image may contain: 8 people, text that says 'திமுக பொதுச்செயலாளராக திரு. துரைமுருகன் பொருளாளராக அவர்களும் திரு. டி.ஆர்.பாலு அவர்களும் போட்டியின்றி தேர்வு... வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறேன்! S.V.சீனிவாசன் B.COM திராவிட முன்னேற்ற கழகம், சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி.'
Image may contain: 8 people, text that says 'திமுக பொதுச்செயலாளராக திரு. துரைமுருகன் அவர்களும் பொருளாளராக திரு. டி.ஆர்.பாலு அவர்களும் போட்டியின்றி தேர்வு... வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறேன்! S.V.சீனிவாசன் B.COM திராவிட முன்னேற்ற கழகம், சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி.'
Image may contain: 8 people, text that says 'திமுக பொதுச்செயலாளராக திரு. துரைமுருகன் அவர்களும் பொருளாளராக திரு. டி.ஆர்.பாலு அவர்களும் போட்டியின்றி தேர்வு... வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறேன்! .V.சீனிவாசன் B.COM திராவிட முன்னேற்ற கழகம், சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி.'

Related posts

Leave a Comment