இனிய வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து மகிழ்கிறேன்!

கழகத்தின் பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் துணைத் தலைவர், ஆருயிர் அண்ணன் திரு. துரைமுருகன் அவர்களுக்கும், பொருளாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் கழகப் பாராளுமன்றக் குழுத் தலைவர், ஆருயிர் அண்ணன், திரு. டி. ஆர். பாலு அவர்களுக்கும் எனது இனிய வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து மகிழ்கிறேன்!

இவன்
S.V.சீனிவாசன் B.Com, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்,

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி.

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 3 பேர், Raja Arunmozhi உட்பட, , ’.க ணா )-20 கழகத்தின் பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் துணைத் தலைவர், ஆருயிர் அண்ணன் திரு. துரைமுருகன் அவர்களுக்கும், பொருளாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் கழகப் பாராளுமன்றக் குழுத் தலைவர், ஆருயிர் அண்ணன், திரு டி. ஆர். பாலு அவர்களுக்கும் எனது இனிய வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து மகிழ்கிறேன்!’ எனச்சொல்லும் உரை
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 2 பேர், , ’திமுக பொதுச்செயலாளராக திரு.துரைமுருகன் தேர்வு Se OndrinalvomVaa OndrinalvomVaa OndrinaivomVaa ondrinaivom vaa ondrinaivomvaa’ எனச்சொல்லும் உரை
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 1 நபர், , ’திமுக பொருளாளராக திரு.டி திரு.டி.ஆர்.பாலு தேர்வு OndrinaivomVaa OndrinaivomVaa OndrinaivomVaa ondrinaivom vaa ondrinaivomvaa’ எனச்சொல்லும் உரை
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 4 பேர், Raja Arunmozhi உட்பட, , ’ண 9-20 கழகத்தின் பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் துணைத் தலைவர், ஆருயிர் அண்ணன் திரு. துரைமுருகன் அவர்களுக்கும், பொருளாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் கழகப் பாராளுமன்றக் குழுத் தலைவர், ஆருயிர் அண்ணன், திரு டி. ஆர். பாலு அவர்களுக்கும் எனது இனிய வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து மகிழ்கிறேன்!’ எனச்சொல்லும் உரை

Related posts

Leave a Comment