முயற்சியின்றி முடக்கம்…

மாவட்டத்தில் போதியளவு மழை பொழிகிறது. அதை முறையாக சேமிக்க தவறுவதால் நிலத்தடிநீர் அதலபாதாளத்திற்கு சென்று விட்டது. குடிநீருக்காக மக்கள் இன்றும் பாதிப்பை சந்திக்கின்றனர். பல்வேறு இடங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மழைநீர் கட்டமைப்புகள் அனைத்தும் பராமரிப்பின்றி வீணாகின்றன.இதை முறைப்படுத்தினாலே போதும். ஆனால் அரசுத்துறை என யாரும் இதை கண்டுகொள்வதில்லை.

Related posts

Leave a Comment