ஆய்வுக் கூட்டம்

விருதுநகர் தெற்கு மாவட்டம் சாத்தூர் தொகுதி வெம்பக்கோட்டை கிழக்கு ஒன்றிய கிளை செயலாளர்கள் ஆய்வுக் கூட்டம்
மாண்புமிகு திரு.விருதுநகர் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் அண்ணாச்சி KKSSR ராமசந்திரன் MLA அவர்கள் தலைமையில் நடந்தது. உடன் சாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கோசு குண்டு திரு S.V சீனிவாசன் அவர்கள் மற்றும் தி.மு.க கழக உடன் பிறப்புகள்

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 1 நபர், அமர்ந்துள்ளார் மற்றும் உட்புறம், , ’A Shot on OnePlus One’ எனச்சொல்லும் உரை
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் மற்றும் உட்புறம்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 2 பேர், நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர் மற்றும் உட்புறம்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 6 பேர், Muthuramalingam S உட்பட, உட்புறம்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 5 பேர், உட்புறம், , ’விருதுநகர் தெற்கு மாவட்டம் சாத்தூர் ஒன்றிய கிளை வெம்பக்கோட்டை தாகுதி கிழக்கு ஆய்வுக் செயலாளர்கள் கூட்டம் நாள் 11.10.2020 இடம் ஸ் பஹால்’ எனச்சொல்லும் உரை

Related posts

Leave a Comment