சேமடைந்த மின்கம்பம்

சிவகாசி அருகே வடமலாபுரத்தில் சேமடைந்துள்ள மின்கம்பத்தால் விபத்து அபாயம் உள்ளது. ஏதேனும் விபத்து ஏற்படும் முன் சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.முருகன்,சிவகாசி.

Related posts

Leave a Comment