வாகன ஓட்டிகளை திணறடிக்கும் போஸ்டர்கள்

..திறந்தவெளி கிணறால் விபத்து: மத்தியசேனை அருகே வடமலையாபுரத்தில் ரோட்டோரம் உள்ள திறந்த வெளி கிணற்றால் விபத்து அபாயம்உள்ளது.இதில் தடுப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும். காளப்பாண்டி,வடமலையாபுரம்.

Related posts

Leave a Comment