சிவகாசி காவியாஸ்ரீ உலக சாதனை படைத்துள்ளார்

8 வயது மாணவி,3-ஆம் வகுப்பு மாணவி,காவியாஸ்ரீ இன்று,500 குறள் – 50 அதிகாரம் – அதன் பொருள் அனைத்தையும் சற்றேறக்குறைய 36 நிமிடத்திற்குள் ஒப்பித்து இன்று உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.வாழ்த்துக்கள் மா…!இச்சிறுமியை தமிழ் ஆயுதமாக்கிய சொற்பொழிவு பீரங்கி திருமதி.ஜெயமேரி மேடம் அவர்களுக்கு என் நன்றி கலந்த வணக்கங்கள்…!

Related posts

Leave a Comment