களை இழக்கும் கட்டடங்கள்… பயன்பாடின்றி பாழ்

விருதுநர் மாவட்டத்தில் ஏழை மக்கள் பயன் பெறும் வகையில் சமுதாயகூடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இங்கு குறைந்த கட்டணத்தில் உள்ளாட்சிகளால் பணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.பெரும்பாலான இடங்களில் இவற்றை முறையாக பராமரிக்காமல் விட்டதால் வீணாகி வருகின்றன. சில இடங்களில் புதியதாக அமைத்தும் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் பாழாகின்றன.இவைகளை சீரமைக்க உள்ளாட்சிகள் முன் வரவேண்டும்.

Related posts

Leave a Comment