15-02-2020

இன்று 15-02-2020

  • செர்பியா தேசிய தினம்
  • யூட்யூப் சேவை அமெரிக்காவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது(2005)
  • அமெரிக்காவில் செயின்ட் லூயிஸ் நகரம் அமைக்கப்பட்டது(1764)
  • ரஷ்யாவில் அதிபர் பதவி ஏற்படுத்தப்பட்டது(1994)

Related posts

Leave a Comment