ஆணையூர்_ஊராட்சி மன்றத்தலைவர் வீ.லட்சுமிநாராயணன்

சாலை ஓரம், சாட்சியாபுரம் வாருகால் பல ஆண்டுகளாக சீரமிக்காமல் இருந்து. வியாபாரிகள் கோரிக்கை உடனே சரி செய்தார்.

ஆணையூர்_ஊராட்சி
மன்றத்தலைவர்

வீ.லட்சுமிநாராயணன்

Website_link www.vlakshminarayanan.com

Related posts

Leave a Comment