வைரஸ் நிபுணரின் டிவிட்டர் கணக்கு நீக்கப்பட்டது

சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் உருவாக்கப்பட்டுப் பரவியதாகக் கூறிய வைரஸ் நிபுணரின் டிவிட்டர் கணக்கு நீக்கப்பட்டது

வுகான் ஆய்வகத்திலிருந்து கொரோனா உருவாகியதா? வைரஸ் நிபுணரின் நீக்கப்பட்ட டிவிட்டர் கணக்கு

Related posts

Leave a Comment