சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி  அறிவிப்பு

சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி  அறிவிப்பு ஜன.1 முதல் குப்பை கொட்ட கட்டணம்

வீடுகளுக்கு மாதம் ரூ.10 முதல் ரூ.100 வரை வசூலிக்கப்படும்

Related posts

Leave a Comment