#Physicist #RohiniGodbole #OrdreNationalduMérite

பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் இயற்பியல் பிரிவில் பணியாற்றி வரும் பேராசிரியர் ரோகினி கோட்பலேவுக்கு ஃபிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான `ஆர்டரே நேஷனல் டி மெரிட்டே என்ற விருது கிடைத்துள்ளது

`பெண்களின் உந்துசக்தி!' - பேராசிரியர் ரோகினி கோட்பலேவுக்கு ஃபிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருது

Related posts

Leave a Comment