தேசியவாக்காளர்தினம்

ஜன-25 தேசியவாக்காளர்தினம்

இந்த வாக்காளர் தினம், நாம் மட்டுமல்லாது, நம்மைச் சுற்றி உள்ளோரும் முழு அதிகாரத்துடனும், விழிப்புடனும், பாதுகாப்பாகவும் மற்றும் அனைத்து தகவல்கள் பெற்றும் வாக்களிப்பதற்கு நாம் உறுதியேற்போம்!

விதி உனது, விடியல் உனது, மதி உனது, மை உனது!

#NationalVotersDay
#தேசியவாக்காளர்தினம்
#DMK
#SatturDMK
#DMKSattur

www.svssattur.in
சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்

Related posts

Leave a Comment