இந்திய குடிமக்கள் அனைவருக்கும் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துகள்

முக்கடல் சூழலாய் முகிலோடு இமயமும்முன்னேற்ற இந்தியா பகமையை பந்தாடும்!மூவண்ண கொடியோடு முத்திரை சக்கரமும்மூச்சென தாய்நாட்டில் முழுநிலவாய் வீசிடும்!பூவாலே மாலையிட்டு புன்னகையால் கோலமிட்டுபொன்னாக வரவேற்க பூவுலகம் பேசிடும்!இந்திய குடிமக்கள் அனைவருக்கும் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துகள்


கோஸ்குண்டு சாத்தூர் திரு. S.V.சீனிவாசன் B.Com அவர்கள்

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி

#Sattur_Dmk

Dmk_Sattur

www.svssattur.in

Related posts

Leave a Comment